Fysio-fit

Algemene voorwaarden

-Om deel te nemen aan Fysio-fit Hövels en Kamp dient u lid te worden en het inschrijfformulier te hebben ingevuld. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor ten minste een maand die zonder opzegging stilzwijgend wordt verlengd voor onbepaalde tijd.
- Opzegging dient schriftelijk te gebeuren met een opzegtermijn van een maand.
- Het lidmaatschap gaat in op de dag van de eerste training.
- Het lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
- Om deel te kunnen nemen aan Fysio-fit vragen wij u de Vragenlijst Lichamelijke Gezondheid in te vullen.
- Vooraf zal een intake plaatsvinden waarna trainingsdoelen worden vastgesteld.
- In overleg wordt u ingedeeld in een vaste groep en tijdstip. De lessen Fysio-fit duren 55 minuten.
- Gemiste lessen worden niet terugbetaald.
- Lessen die uitvallen ten gevolge van feestdagen of vakantie van de deelnemer komen te vervallen.
- Tijdens de vakantieperioden kan er een aangepast rooster ingesteld worden. De lestijden kunnen dan tijdelijk anders zijn.
- Het lidmaatschap kan (in overleg) tijdelijk worden stilgelegd in geval van ziekte, blessure en andere geldige redenen waarbij sprake is van overmacht.
- De tarieven worden jaarlijks per 1 januari vastgesteld.
- Het lidmaatschapsgeld wordt betaald via Tikkie. U ontvangt een betaalverzoek via WhatsApp of email. In overleg is betalen op andere wijze mogelijk.
- Tassen en schoenen kunt u achterlaten in de daarvoor bestemde kast in de oefenzaal.
- Tijdens het sporten dient u schone (sport)schoenen te dragen.
- U dient de fitnessapparatuur op een veilige verantwoorde manier te gebruiken. Vraag zo nodig instructies aan de fysiotherapeut.
- Fysiotherapie Hövels & Kamp is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of schade, zowel direct als indirect van of aan goederen van de deelnemer. Ook is Fysiotherapie Hövels & Kamp (zowel de organisatie als haar werknemers) niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen van deelnemers.

 

 

Contact

Openingstijden

maandag    8.00 - 21.00
dinsdag      8.00 - 21.00
woensdag   8.00 - 21.00
donderdag  8.00 - 18.00
vrijdag         8.00 - 18.00
zaterdag     op afspraak

Fysiotherapie Hövels & Kamp
Jolinkweg 2
7211 DM Eefde

0575 757 094
info@fysiotherapiehovelsenkamp.nl